مقالات

  • الگو های گرم کردن سالن های مرغداری بوسیله گرمکن های تابشی لوله ای
    الگو های گرم کردن سالن های مرغداری بوسیله گرمکن های تابشی لوله ای
    "گرمکنهای تابشی لوله ای" جدیدترین سیستمهایی هستند که برای گرم کردن مرغداریها روانه بازار شده اند. این گرمکن ها از بسیاری جهات نسل جدید دستگاه های جوجه کشی اولیه هستند که فضای تابشی آنها گسترش یافته است. افزایش فضایی تابشی این گرمکنها، به کاهش تعداد دستگاه های گرمکن و افزایش فضای نگهداری کمک میکند
  • گرمايش تابشی چيست؟
    گرمايش تابشی چيست؟
    گرمايش تابشي فرايندي است كه در آن انرژي به شكل امواج الكترومغناطيس از سطح يك جسم به سطح جسم ديگري كه دماي کمتري دارد منتقل مي‌شود.